četrtek, 9. marec 2023

Zimski tabor na Zelenici

Zelenica 
02_Proti_Y_Begunjščica 
03_Grapa_Y_Begunjščica 
Pogled_iz_Y_Begunjščica 
Vrh_Begunjščice_iz_Y 
Vrh_Begunjščice 
Zahodna_Grapa_Begunjska_Vrtača 
Proti_Y_v_Vrtači 
Pod_Y_v_Vrtači 
Y_v_Vrtači 
Vrh_Vrtače 
Vrh_Vrtače 
Plazovina_prejšnjega_dne_v_Južni_grapi_Vrtače