O mladinskem odseku


V našem društvu dajemo velik poudarek na delu z mladimi, zato se ves čas trudimo pridobivati nove člane. Ob podpori Vodniškega odseka organiziramo izlete, z varuhi gorske narave organiziramo predavanja, v sklopu Odseka za informiranje, kulturo in propagando pa sodelujemo na različnih prireditvah. Pa tudi drugače se trudimo animirati in navdušiti za planinstvo naše najmlajše člane.


Odsek je začel delati s polno paro pred tremi leti, ko sta se nam pridružila planinska krožka OŠ Lava in OŠ Frana Kranjca. V tem času smo skupaj izpeljali kar nekaj izletov in prireditev, ob zaključku šolskega leta pa ponavadi izvedemo tudi planinski ekološki tabor, kjer nabiramo izkušnje spanja pod platneno streho. Skupaj sodelujemo v akciji mladi planinec, v okviru katere je bilo podeljenih že kar nekaj bronastih in srebrnih značk. Na izletih izvajamo vsebine planinske šole in vzpodbujamo starejše udeležence, da znanje in izkušnje prenašajo na mlajše oz. manj izkušene. Skratka približati skušamo mladim hojo kot obliko preživljanja prostega časa, predstaviti način varnega gibanja v naravi z osnovami orientacije, predstaviti pohodne poti po Celju in okolici ter načine varovanja gorske narave.


Program izletov naredimo na začetku šolskega leta za celo šolsko leto. Ob tem tudi določimo po dva planinska vodnika za vsak izlet, če se pa izkaže potreba po več spremljevalcih, pa vskoči še potrebno število planinskih vodnikov. Krožke na vsaki šoli vodita mentorici planinske skupine, po potrebi pa jima na izletu pomaga še kateri od učiteljev. Izleti trajajo pet do šest ur in niso zahtevni, zato udeleženci ne potrebujejo posebne opreme oz. psihofizične pripravljenosti. Intenzivnost izletov se stopnjuje, tako da tudi tisti, ki so na začetku sezone malo slabše pripravljeni, na koncu leta dosežejo solidno pripravljenost.. Vsak izlet je samostojen pedagoški proces, saj vodja s pomočniki opozarja na različne krajevne posebnosti, na redke oz. zaščitene rastlinske vrste, svetuje primerno tehniko gibanja,....Robi Koritnik


Prijava za člane

Socialna omrežja

Iskanje