Namen odseka

Odsek za propagando smo ustanovili decembra 2005, kasneje pa smo se v okviru odseka začeli tudi kulturno udejstvovati.

Odsek je namenjen medijski in propagandni dejavnosti. Danes je nujno poskrbeti za lastno medijsko promocijo. Takšno početje pa je produktivno samo v primeru, če je primerno organizirano. Odsek je zadolžen za vse oblike medijske predstavitve društva.

Člani odseka skrbimo tudi za kulturno dejavnost. V okviru odseka se pripravljajo različne brošure, plakati ipd., na tej strani objavljamo novice v zvezi z delovanjem društva in najave različnih aktivnosti.

Seveda pa odsek brez prispevkov ne more živeti, zato vas vabimo da skupaj ustvarjamo vsebino. Za prispevke vseh vrst se vam že v naprej zahvaljujemo.Načelnica odseka je Tanja Toplak.

Sodelovanje ob otvoritvi Hotela Celjska koča (avtor: Martin Škoberne)


Klikni na fotografijo za povečavo ...

Prijava za člane

Socialna omrežja

Iskanje