Članstvo našega društvaSeznam članov

Z.Š. Ime in priimek Status
1 Cvetka Amon -
2 Branko Antolovič Alpinist
3 Anton Anžlovar - Tonač Starejši pripravnik
4 Aleš Apotekar - Kemični Ali Starejši pripravnik
Vodnik PZS
5 Matej Arl Alpinist
6 Jože Belej -
7 Barbara Berkovič Vodnik PZS
8 Janez Bitenc Mlajši pripravnik
9 Peter Blažič - Lazo Starejši pripravnik
10 Gorazd Bokšan - Gogi Starejši pripravnik
Vodnik PZS
11 Benjamin Borišek Tečajnik
12 Jernej Brečko Starejši pripravnik
13 Marin Brezovšek Starejši pripravnik
14 Galja Carai Tečajnik
15 Jure Cencelj - Cene Starejši pripravnik
16 Željko Cigler -
17 Andrej Cimerlajt - Cimi Tečajnik
18 Miran Cokan - Coki -
19 Davor Čadej Tečajnik
20 Marijana Čanžek -
21 Vlado Čanžek Vodnik PZS
22 Marjan Čater -
23 Stane Čater -
24 Barbara Černe -
25 Renata Čopar -
26 Simona Debeljak Tečajnik
27 Marjan Delić Mlajši pripravnik
28 Teja Dobrina Tečajnik
29 Maja Dobrotinšek Tečajnik
30 Marlenka Drevenšek Mlajši pripravnik
31 Bojan Ekselenski - Eksi Vodnik PZS
32 Brane Fakin -
33 Urban Feguš Tečajnik
34 Miha Gorjanc Mlajši pripravnik
35 Aleš Gradišnik - Gasilc Starejši pripravnik
36 Matej Grajžl Mlajši pripravnik
37 Petra Gregorc Starejši pripravnik
Vodnik PZS
38 Irena Grešak Vodnik PZS
39 Branko Grobelnik - Brenki Mlajši pripravnik
Športni plezalec
40 Gregor Grosar Starejši pripravnik
41 Polona Gruden -
42 David Horvat Mlajši pripravnik
43 Miha Hovnik Tečajnik
44 Metka Irgolič Vodnik PZS
45 Iztok Ivakič - Foto Alpinistični inštruktor
Reševalec GRS
46 Mirjam Ivakič -
47 Klemen Jazbec Tečajnik
48 Miroslav Jegrišnik - Mirko Starejši pripravnik
Vodnik PZS
49 Katja Jurjovec Starejši pripravnik
50 Dejan Kajnih - Kajuh Mlajši pripravnik
51 Tara Kekec Tečajnik
52 Tomaž Kerec Mlajši pripravnik
53 Gašper Knez Alpinistični inštruktor
Inštruktor GRS
54 Darko Komes Tečajnik
55 Nuša Komplet Starejši pripravnik
56 Robert Koritnik - Kori Vodnik PZS
57 Karmen Korošec Starejši pripravnik
Športni plezalec
58 Matjaž Korošec Starejši pripravnik
Vodnik PZS
59 Simon Koštric Starejši pripravnik
60 Tadej Kotnik Tečajnik
61 Luka Kračun Starejši pripravnik
62 Tadej Kračun Alpinist
Športni plezalec
63 Rok Krajšek -
64 Gašper Kresnik Alpinist
Športni plezalec
65 Franjo Kugler -
66 Tina Kupec Tečajnik
67 Mirč Lampret Starejši pripravnik
68 Davorka Lamut - Dada -
69 Miha Lamut - Lami Vodnik PZS
70 Tanja Lamut -
71 Željko Lamut - Želo Vodnik PZS
72 Bojan Leskovšek -
73 Dejan Lisec Tečajnik
74 Matic Lovrek Tečajnik
75 Žiga Lukanc Tečajnik
76 Lucija Luskar Tečajnik
77 Gregor Majer Starejši pripravnik
Vodnik PZS
78 Klemen Matko Tečajnik
79 Polonca Mavc Mlajši pripravnik
80 Anja Mavhar Mlajši pripravnik
81 Marko Mavhar - Marac Alpinist
Športni plezalec
82 Luka Mežner Starejši pripravnik
83 Alenka Mirnik Vodnik PZS
84 David Novak Tečajnik
85 Tomaž Novak -
86 Leni Ozis -
87 Andrej Palir - Drejc Alpinist
88 Miha Palir -
89 Robert Palir Mlajši pripravnik
90 Jaka Pavlič Starejši pripravnik
91 Aljoša Peperko -
92 Metka Petek Tečajnik
93 Mitja Peterka Starejši pripravnik
94 Barbara Pistivšek Vodnik PZS
95 Tilen Podergajs Starejši pripravnik
96 Rudi Pogačar Starejši pripravnik
97 Gabrijel Prezelj - Elč Alpinist
Reševalec GRS
Gorski vodnik
Vodnik PZS
98 Darja Primc -
99 Mišo Primc Vodnik PZS
100 Franci Privošnik - Frenk Mlajši pripravnik
101 Lea Pučko Starejši pripravnik
102 Zdenka Pušnik Mlajši pripravnik
103 Leon Ramšak Starejši pripravnik
104 Pero Ribarič -
105 Mateja Robič Alpinist
Športni plezalec
106 Peter Robič - PeRo Alpinist
Športni plezalec
107 Jurij Rovere -
108 Vida Saksida Starejši pripravnik
109 Martina Sedovšek -
110 Jasna Skamen Starejši pripravnik
111 Borut Soklič Tečajnik
112 Miran Strašek -
113 Zina Strašek -
114 Agica Šinko -
115 Franc Šinko Alpinist
Vodnik PZS
116 Mojca Škoberne Mlajši pripravnik
117 Miran Škorjanc Mlajši pripravnik
118 Branko Škornik - Jager Alpinistični inštruktor
119 Damir Škrinjar Mlajši pripravnik
120 Miran Šumak - Šumi Alpinist
Športni plezalec
121 Denis Tamše Tečajnik
122 Roman Tkavc Tečajnik
123 Roman Toplak - Toro Starejši pripravnik
Vodnik PZS
124 Tanja Toplak Starejši pripravnik
Vodnik PZS
125 Janja Tratnik -
126 Danilo Trobiš Starejši pripravnik
127 Iztok Trobiš -
128 Jana Trobiš -
129 Janko Trobiš -
130 Franja Valant -
131 Ernest Večko -
132 Tomo Videnšek - Tomo Alpinistični inštruktor
133 Vera Vidmajer -
134 Gašper Vizjak Tečajnik
135 Darja Vodišek Trobiš Starejši pripravnik
136 Samo Volasko Tečajnik
137 Marko Volk Mlajši pripravnik
138 Jerneja Vrečko Tečajnik
139 Matic Zagoričnik - Zagi Mlajši pripravnik
140 Sara Zalokar Tečajnik
141 Saška Zelenik Tečajnik
142 Matjaž Zupanc Tečajnik
143 Mateja Železnik Tečajnik

Prijava za člane

Filtriraj članstvo