Članstvo našega društvaSeznam članov

Z.Š. Ime in priimek Status
1 Cvetka Amon -
2 Branko Antolovič Alpinist
3 Anton Anžlovar - Tonač Starejši pripravnik
4 Aleš Apotekar - Kemični Ali Starejši pripravnik
Vodnik PZS
5 Matej Arl Starejši pripravnik
6 Jože Belej -
7 Barbara Berkovič Vodnik PZS
8 Janez Bitenc Mlajši pripravnik
9 Peter Blažič - Lazo Starejši pripravnik
10 Gorazd Bokšan - Gogi Starejši pripravnik
Vodnik PZS
11 Benjamin Borišek Tečajnik
12 Jernej Brečko Starejši pripravnik
13 Marin Brezovšek Mlajši pripravnik
14 Jure Cencelj - Cene Starejši pripravnik
15 Željko Cigler -
16 Andrej Cimerlajt - Cimi Tečajnik
17 Miran Cokan - Coki -
18 Davor Čadej Tečajnik
19 Marijana Čanžek -
20 Vlado Čanžek Vodnik PZS
21 Marjan Čater -
22 Stane Čater -
23 Barbara Černe -
24 Renata Čopar -
25 Simona Debeljak Tečajnik
26 Marjan Delić Mlajši pripravnik
27 Marlenka Drevenšek Mlajši pripravnik
28 Bojan Ekselenski - Eksi Vodnik PZS
29 Brane Fakin -
30 Urban Feguš Tečajnik
31 Miha Gorjanc Tečajnik
32 Aleš Gradišnik - Gasilc Starejši pripravnik
33 Matej Grajžl Mlajši pripravnik
34 Petra Gregorc Starejši pripravnik
Vodnik PZS
35 Irena Grešak Vodnik PZS
36 Branko Grobelnik - Brenki Mlajši pripravnik
Športni plezalec
37 Gregor Grosar Mlajši pripravnik
38 Polona Gruden -
39 David Horvat Mlajši pripravnik
40 Miha Hovnik Tečajnik
41 Metka Irgolič Vodnik PZS
42 Iztok Ivakič - Foto Alpinistični inštruktor
Reševalec GRS
43 Mirjam Ivakič -
44 Klemen Jazbec Tečajnik
45 Miroslav Jegrišnik - Mirko Starejši pripravnik
Vodnik PZS
46 Katja Jurjovec Starejši pripravnik
47 Dejan Kajnih - Kajuh Mlajši pripravnik
48 Tomaž Kerec Mlajši pripravnik
49 Gašper Knez Alpinistični inštruktor
Inštruktor GRS
50 Darko Komes Tečajnik
51 Nuša Komplet Starejši pripravnik
52 Robert Koritnik - Kori Vodnik PZS
53 Karmen Korošec Starejši pripravnik
Športni plezalec
54 Matjaž Korošec Starejši pripravnik
Vodnik PZS
55 Simon Koštric Starejši pripravnik
56 Luka Kračun Starejši pripravnik
57 Tadej Kračun Alpinist
Športni plezalec
58 Rok Krajšek -
59 Gašper Kresnik Starejši pripravnik
Športni plezalec
60 Franjo Kugler -
61 Tina Kupec Tečajnik
62 Mirč Lampret Starejši pripravnik
63 Davorka Lamut - Dada -
64 Miha Lamut - Lami Vodnik PZS
65 Tanja Lamut -
66 Željko Lamut - Želo Vodnik PZS
67 Bojan Leskovšek -
68 Matic Lovrek Tečajnik
69 Gregor Majer Starejši pripravnik
Vodnik PZS
70 Klemen Matko Tečajnik
71 Polonca Mavc Mlajši pripravnik
72 Anja Mavhar Mlajši pripravnik
73 Marko Mavhar - Marac Alpinist
Športni plezalec
74 Luka Mežner Starejši pripravnik
75 Alenka Mirnik Vodnik PZS
76 David Novak Tečajnik
77 Tomaž Novak -
78 Leni Ozis -
79 Andrej Palir - Drejc Alpinist
80 Miha Palir -
81 Robert Palir Tečajnik
82 Jaka Pavlič Starejši pripravnik
83 Aljoša Peperko -
84 Metka Petek Tečajnik
85 Mitja Peterka Starejši pripravnik
86 Barbara Pistivšek Vodnik PZS
87 Tilen Podergajs Starejši pripravnik
88 Rudi Pogačar Starejši pripravnik
89 Gabrijel Prezelj - Elč Alpinist
Reševalec GRS
Gorski vodnik
Vodnik PZS
90 Darja Primc -
91 Mišo Primc Vodnik PZS
92 Franci Privošnik - Frenk Mlajši pripravnik
93 Lea Pučko Starejši pripravnik
94 Zdenka Pušnik Mlajši pripravnik
95 Leon Ramšak Mlajši pripravnik
96 Pero Ribarič -
97 Mateja Robič Alpinist
Športni plezalec
98 Peter Robič - PeRo Alpinist
Športni plezalec
99 Vida Saksida Starejši pripravnik
100 Martina Sedovšek -
101 Jasna Skamen Starejši pripravnik
102 Borut Soklič Tečajnik
103 Miran Strašek -
104 Zina Strašek -
105 Agica Šinko -
106 Franc Šinko Alpinist
Vodnik PZS
107 Mojca Škoberne Mlajši pripravnik
108 Miran Škorjanc Mlajši pripravnik
109 Branko Škornik - Jager Alpinistični inštruktor
110 Damir Škrinjar Mlajši pripravnik
111 Miran Šumak - Šumi Alpinist
Športni plezalec
112 Roman Tkavc Tečajnik
113 Roman Toplak - Toro Starejši pripravnik
Vodnik PZS
114 Tanja Toplak Starejši pripravnik
Vodnik PZS
115 Janja Tratnik -
116 Danilo Trobiš Starejši pripravnik
117 Iztok Trobiš -
118 Jana Trobiš -
119 Janko Trobiš -
120 Franja Valant -
121 Ernest Večko -
122 Tomo Videnšek - Tomo Alpinistični inštruktor
123 Vera Vidmajer -
124 Darja Vodišek Trobiš Starejši pripravnik
125 Samo Volasko Tečajnik
126 Jerneja Vrečko Tečajnik
127 Matic Zagoričnik - Zagi Mlajši pripravnik
128 Sara Zalokar Tečajnik
129 Matjaž Zupanc Tečajnik
130 Mateja Železnik Tečajnik

Prijava za člane

Filtriraj članstvo