ponedeljek, 20. marec 2023

Raduha

Nad planino Kosmačeve Rastke 
 
 
Lovska koča 
Koča na Loki 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velika Raduha 
Na vrhu 
Razgledi 
Spust s Peco v ozadju 
 
 
 
 
Planina Cirkovnica