Odseki in sekcije PD Grmada Celje

AO
MO

Markacijski odsek

Markacijski odsek našega društva je kadrovsko zelo močan in številčen. Skrbimo za množico poti v okolici Celja. Naša tehnična ekipa je ena močnejših in brez nje ne mine nobena akcija Komisije za pota PZS. Naši člani so kos tudi najzahtevnejšim markacijskim nalogam. nekatere najzahtevnejše in najlepše zavarovane poti so delo naših članov.
VO

Vodniški odsek

Vodniški odsek združuje planinske in gorske vodnike našega društva in skrbi za temeljne planinske dejavnosti. Vodniški odsek poskrbi za planinske izobraževalne akcije, organizacijo planinskega izletništva in gorskega turizma.
MLO

Mladinski odsek

Mladinski odsek združuje mlade članice in člane našega društva. V zadnjem letu je ta odsek doživel precejšnjo osvežitev. Kadrovsko smo ga okrepili in trije člani odseka so postali planinski vodniki.

Odsek za info in kulturo

Odsek za informiranje, kulturo in propagando smo ustanovili decembra 2005. Namen odseka je medijsko pokrivanje, izdajanje društvenih publikacij in urejanje spletnega mesta našega društva. Sodelujemo pa tudi na različnih kulturnih dogodkih.

Odsek za šport in rekreacijo

Naš odsek skrbi za različne planinske prireditve, srečanja in planinske družabnosti. Vsako leto je veliko tega in vedno se imamo "fajn".

Odsek za varstvo narave

Ena od pomembnih nalog planinstva in vsakega planinca ter planinke je varovanje narave. Tovrstni odsek aktivno deluje na tem področju in opozarja planinsko in širšo javnost z različnimi akcijami. Gore in gorsko naravo smo si sposodili od naših vnukov in je nismo podedovali od naših dedov...
PSV
PSP

Sekcija Cinkarna Celje

V okviru podjetja Cinkarna Celje d.d. deluje izredno množična (preko 10% zaposlenih je članov planinske sekcije) in delovna sekcija. Prav ta sekcija je ustanovno jedro našega društva, kateremu so se kasneje zaradi naše kvalitete pridružili še zunanji kvalitetni kadri (vodniki, alpinisti...).
GS

Gorniška sekcija

Gorniška sekcija je dete sodobnosti. zaradi množičnosti si vedno več planincev in planink želi spoznavati manj znane dele naših gora. Gorniška sekcija v okviru planinskih izletov organizira vzporedne izlete, kjer iz znanih izhodišč obiščemo manj znane gore.
PSO

Planinska sekcija Ozara

V planinski sekciji Ozara so člani - planinci Društva Ozara. Naše društvo jim pomaga s strokovnimi kadri pri izvedbi planinskih akcij. Njihovi člani so redni gostje naših prireditev.

Prijava za člane

Iskanje