Izleti sekcije Ozara

Vsako leto organiziramo kar nekaj izletov, katerih se udeležujejo naši člani. Naši izleti so predvsem usmerjeni v lahke cilje, ker to zahtevajo struktura in potrebe naših članov. Namen našega društva je dvig kvalitete življenja, pri čemer ima planinstvo pomembno vlogo. Za izlete se sproti dogovarjamo.  Izvedli smo tudi nekaj zanimivih akcij.

V tej sekciji so organizirani člani PZS, ki so takisto člani Društva Ozara.


Prijava za člane

Socialna omrežja

Iskanje