Dogodki za leto: 2014

Prikazano: 1 - 1 od 1 zapisov

KOLEDARČEK AKCIJ;IZLETOV IN PRIREDITEV PLANINSKEGA DRUŠTVA GRMADA CELJE V LETU 2014

 

  PLANINSKI POHODI IN IZLETI  2014 : 

 

  11.Januar          O s a n k a r i c a

  15.Februar         K o k o š   na Krasu

  15.Marec           T r o m e j n i k  - Prekmurje

  21.April             J a v o r n i k  - pri Črnem vrhu - velikonočni pohod

  17.Maj              J e ž a  - Kolovrat,Benečija

  14.Junij            G r. S a u a l p e - Avstrija

  19.Julij             K o š u t a  ( 2 dni ) - Prečenje

  09.Avgust         J a l o v e c

  13.September   K a l i š k i   G r e b e n

  18.Oktober       T r a v n a   g o r a - nad Sodražico

  08.November    L i t i j a  - Č a t e ž  - pohod po Levstikovi poti

  13.December    A v t o b u s   z v e s t o b e  

 

   PRIREDITVE  / ŠPORT / REKREACIJA   2014

 

  08.Marec         O b č n i   z b o r

  12.April           12. P o h o d   p o   p o t e h   C e l j s k i h    g r o f o v 

  01.Maj             P r v o m a j s k o    s r e č a n j e    p l a n i n c e v   pri Pečovniški koči na Grmadi

  01.Junij           8.  M a k o v e   i g r e  - pri Pečovniški koči na Grmadi

  21.Junij            P l a n i n s k o    p l e z a l n i    t a b o r    v   Paklenici

  15.Avgust        D r u ž i n s k i   t a b o r    v  Trenti

  11.Oktober      14. K o  s t a n j e v    p i k n i k  - pri Pečovniški koči na Grmadi

  26.December   30. Z i m s k o   n o č n i   p o h o d - na Pečovniško kočo na Grmadi ( Grmadniški čaj ) 

 

   Pohodi po Obronkih Celja - Vsaka prva Nedelja v mesecu

   Rekreacija in športno plezanje v dvorani OŠ Polule,vsak Četrtek od 18.00 ure do 19.30 ure ( September - Junij ) 

 

  Izobraževalne akcije :

 

  Planinska šola - Januar 2 dni -zimska (razpis ),Maj 2 dni -poletna ( razpis ).Izvajalec Vodniški odsek.

  Plezalna šola za otroke - OŠ Polule -Oktober 2014 -Junij 2015.Izvajalec AO PD Grmada.

  Alpinistična šola za odrasle - Oktober 2014 - Junij 2015.Izvajalec AO PD Grmada. 

 

  Delovne akcije

  Marec - Oktober :Delovne akcije (člani) - vsak Četrtek od 16.00 ure naprej pri Pečovniški koči.

  Marec - Oktober: delovne akcije ( Markacisti ) - vsak 1.Torek v mesecu

  22.Marec - Sadilni dan - Delovna akcija odseka za VGN v cvetlično želiščnem parku LILIJA.

  27.April - Čistilni dan -delovna akcija odseka za VGN pri Pečovniški koči. 

 

  Informacije : PD Grmada - info tel.031 383 591 ; 03 492 93 00 

 

   KOLEDARČEK  POHODOV  PO  OBRONKIH  CELJA  PLANINSKEGA

  DRUŠTVA  GRMADA  CELJE  V  LETU  2014 :

 

  05.Januar        K a l   -  iz Marnega

  02.Februar       S m r e k o v e c -  iz  Golte

  02.Marec         V i n s k a   g o r a   iz Vinske Gore

  06.April           G r m a d a   iz Velenja

  04.Maj            G e o s   iz Kresnic 

  01.Junij          G r m a d a   Makove igre 

  06.Julij           K r i ž e v n i k  -   iz planine Ravne 

  03.Avgust       L a n e ž  -  iz Loke  

  07.September S l e m e  -  iz Belih Vod 

  05.Oktober     S t e n i c a  

  02.November  O s l i c a - iz Podsrede 

  07.December  Š m o h o r  - zaključek sezone 

 

  O p o z o r i l o : Pohodi se bodo izvajali vsako prvo Nedeljo v mesecu ne glede na vremenske razmere. 


  Informacije : Alenka Mirnik - tel. 041 623 413

                     Franc Šinko -    tel. 031 383 591 

   

sreda, 1. januar 2014
Prikazano: 1 - 1 od 1 zapisov

Prijava za člane

Iskanje

Dogodki skozi leta