Prikazano: 81 - 100 od 499 zapisov

Paški kozjak

nedelja, 2. april 2017

Planinska šola

sobota, 1. april 2017

Sadilni dan

sobota, 25. marec 2017

Brkini (Matavun - Markovščina)

sobota, 18. marec 2017

Jurčičeva pot

nedelja, 5. marec 2017

Slovenska Istra (Podpeč - Merezige)

sobota, 18. februar 2017

Smrekovec

nedelja, 5. februar 2017

Planinska šola

sobota, 4. februar 2017

Vincekov pohod (Medžimurje - Hrvaška)

nedelja, 22. januar 2017

Kum

nedelja, 8. januar 2017

Planinska šola

sobota, 7. januar 2017

KOLEDARČEK AKCIJ, IZLETOV IN PRIREDITEV v LETU 2016

 

        KOLEDARČEK AKCIJ, IZLETOV IN PRIREDITEV

   PLANINSKEGA DRUŠTVA GRMADA CELJE V LETU 2016 

 

    PLANINSKI POHODI IN IZLETI : 

 

   09. JANUAR                      OSANKARICA

   20. FEBRUAR                     KRAŠKI ROB

   28. MAREC                       VREMŠČICA (VELIKONOČNI POHOD)

   23. APRIL                         PASJA RAVAN

   21. MAJ                            RATITOVEC

   18. JUNIJ                         GERLITZEN (AVSTRIJA)

   16. JULIJ                          VELEBIT (ALAN - ZAVIŽAN)

   13. AVGUST                      LEPO ŠPIČJE (2 DNI) 

   17. SEPTEMBER               KRASJI VRH iz DREŽNICE

   15. OKTOBER                    PRISTOVŠKI STORŽIČ - AVSTRIJA

   12. NOVEMBER                 MARTINOV POHOD

   10. DECEMBER                  AVTOBUS ZVESTOBE 

   

   Prireditve/šport/rekreacija

 

  16. APRIL                           14. Pohod po poteh Celjskih grofov

  01. MAJ                               Prvomajsko srečanje planincev - pri Pečovniški koči na Grmadi

  05. JUNIJ                            Grmadniki na kupu - pri Pečovniški koči na Grmadi 

  16. AVGUST                        Družinski tabor - v Trenti

  08. OKTOBER                     16. Kostanjev pohod in piknik - pri Pečovniški koči na Grmadi

  24. DECEMBER                   Božični pohod k polnočnici - na Svetino  

 

  Pohodi po Obronkih Celja - Vsaka prva Nedelja v mesecu

  Rekreacija in šp. plezanje  September - Junij  v telovadnici OŠ Polule:

                                                   vsak Četrtek, od 18.00 do 19.30 ure.

 

  Izobraževalne akcije :

 

  Planinska šola za člane društva  - Januar 2 dni - zimski (razpis), Maj 2 dni - poletni (razpis) 

  Plezalna šola za otroke v telovadnici OŠ Polule - Oktober 2015 - Junij 2016, izvajalec AO Grmada. 

  Alpinistična šola za odrasle - Oktober 2015 - junij 2016. Izvajalec AO Grmada.

 

  Delovne akcije: 

 

   MAREC - OKTOBER: Delovne akcije (člani) - vsak Četrtek popoldne pri Pečovniški koči na Grmadi. 

   MAREC - OKTOBER: Delovne akcije (Markacisti) - vsak Petek popoldne. 

  2. APRIL - SADILNI DAN Delovna akcija odseka za VGN v cvetlično zeliščnem parku LILIJA.

  27. APRIL - Čistilni dan - delovna akcija odseka za VGN pri Pečovniški koči na Grmadi.

 

                   INFORMACIJE: PD GRMADA - INFO 031 383 591, 03 492 93 00 

 

   

    KOLEDARČEK POHODOV PO OBRONKIH CELJA V LETU 2016 

                                                        (ODSEK ZA ŠPORT IN REKREACIJO) 

 

   03. JANUAR                     KOPITNIK -iz Rimskih Toplic

   07. FEBRUAR                   SMREKOVEC  - iz Golte

   06. MAREC                       LOŽNIŠKO GRIČEVJE

   03. APRIL                        TOLSTI VRH iz Slovenskih Konjic 

   08. MAJ                             KREMŽARJEV VRH -  iz Slovenj Gradca

   05. JUNIJ                        PEČOVNIŠKA KOČA - Grmadniki na kupu

   03. JULIJ                         DLESKOVEC, -  MOL.PEČ -  iz Pl.Ravne

   07. AVGUST                    LEDINSKI VRH -  iz Logarske doline

   04. SEPTEMBER             GOLTE - iz Rečice 

   02. OKTOBER                  DONAČKA GORA - iz doline Winettu

   06. NOVEMBER               SVETA EMA - iz Pristave

   04. DECEMBER                ČRETA - iz Vranskega - zaključek sezone 

 

  OPOZORILO: POHODI SE BODO IZVAJALI VSAKO PRVO NEDELJO V MESECU NE GLEDE NA

                                VREMENSKE RAZMERE. 

 

   INFORMACIJE: ALENKA MIRNIK 041 623 413

                        FRANC ŠINKO 031 383 691 

 

 

    MLADINSKI ODSEK 

    Planirane aktivnosti v letu 2016 

 

   00 JANUAR                  Spoznavni sestanek 

   00 MAREC                     Orientacija

   30. APRIL                      Kresovanje

   05. JUNIJ                       Makove igre - pri Pečovniški koči na Grmadi

   00. JULIJ                        Mladinski tabor

   00. DECEMBER               Občni zbor      

 

  PLAN POHODOV 2016 ZA PLANINSKI KROŽEK IZ OŠ FRANA KRANJCA CELJE 

  pod okriljem mladinskega odseka PD GRMADA Celje:

 

  02. 04. 2016            URŠLJA GORA

  07. 05. 2016          OKREŠELJ

  05. 06. 2016         MAKOVE IGRE - pri Pečovniški koči na Grmadi

  17. 09. 2016          SPOMINSKI POHOD NA SVETINI   

  08. 10. 2016            KOSTANJEV POHOD: RESEVNA - PEČOVNIŠKA KOČA

  05. 11. 2016            OLŠEVA (POTOČKA ZIJALKA)

  03. 12. 2016            MIKLAVŽEV POHOD  

                   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

petek, 1. januar 2016

KOLEDARČEK akcij,izletov,prireditev in pohodov po obronkih Celja PD Grmada Celje v letu 2015

 

      KOLEDARČEK AKCIJ, IZLETOV IN PRIREDITEV

  PLANINSKEGA DRUŠTVA GRMADA CELJE V LETU 2015

   

    10.Januar          OSANKARICA - Rogla 

    21. Februar        SLOVENSKA ISTRA - po SPP

    21. Marec          JAVORNIKI - nad Cerniškim jezerom

    06. April             IVANŠČICA - Hrvaška ( velikonočni pohod )

    16. Maj              TROMEJA - iz Rateč

     20. Junij           JEREBICA - iz Italije

     18. Julij             KRN iz Tolmina ( 2 dni )

     15. Avgust        TRIGLAV, Zelnarica, Lepo Špičje ( 2 dni )

     19. September  STEGOVNIK - iz Jezerskega

     17.Oktober       KOČEVSKI ROG

     14. November   MARTINOVA POT - Po obronkih Semiča

     12. December   AVTOBUS ZVESTOBE 

 

  Prireditve / šport / rekreacija 

 

       11. April                   13.POHOD PO POTEH CELJSKIH GROFOV

       01. Maj                    PRVOMAJSKO SREČANJE PLANINCEV - pri Pečovniški koči na Grmadi.

       07.Junij                   GRMADNIKI NA KUPU - pri Pečovniški koči na Grmadi

      22. Junij                    PLANINSKO PLEZALNI TABOR - v Paklenici

      20.Avgust                 DRUŽINSKI TABOR - v Trenti

      ??. Avgust                ZERMAT 2015 Planinsko - alpinistični tabor

     10. Oktober               15.KOSTANJEV POHOD IN PIKNIK - pri Pečovniški koči na Grmadi

     24. December            BOŽIČNI POHOD K POLNOČNICI - na Svetino

  

     IZOBRAŽEVALNE AKCIJE : 

 

      PLANINSKA ŠOLA za člane društva - Januar 2 dni - zimska ( razpis ), Maj 2 dni - poletna ( razpis ).

      PLEZALNA ŠOLA za otroke v telovadnici OŠ Polule - Oktober 2014 - Junij 2015. Izvajalec AO PD Grmada

      ALPINISTIČNA ŠOLA za odrasle - Oktober 2014 - Junij 2015. Izvajalec AO PD Grmada. 

 

   DELOVNE AKCIJE :

 

  MAREC - OKTOBER: Delovne akcije ( Člani ) - vsak Četrtek popoldne pri Pečovniški koči ( Marec - Oktober ).

  MAREC - OKTOBER: Delovne akcije  ( Markacisti ) - vsak Petek popoldne  ( Marec - Oktober ).

  28.MAREC - Sadilni dan - Delovna akcija odseka za VGN v cvetlično zeliščnem parku LILIJA.

  27.APRIL - Čistilni dan - delovna akcija odseka za VGN pri Pečovniški koči na Grmadi. 

   

   INFORMACIJE : PD GRMADA CELJE  031 383 591; 03 492 93 00 

 

  KOLEDARČEK POHODOV PO OBRONKIH CELJA

  PLANINSKEGA DRUŠTVA GRMADA CELJE V LETU 2015 

 

    04. Januar         GOVŠKO BRDO - iz Laškega

    01. Februar        SMREKOVEC  - iz Golte

    01. Marec          VINSKA GORA - iz Črnove

   29. Marec           PODVELANŠKI VRH  - iz Šoštanja

   03. Maj              ŠIPEK - iz Trojan

   07.Junij              PEČOVNIŠKA KOČA - Grmadniki na kupu

   05.Julij               BRANA - iz Logarske doline

   02. Avgust         KOROŠICA - iz Planine Ravne

   06.September    KAŠNA PLANINA - iz Črnivca

   04. Oktober       ROGLA  iz Vitanja

   08. November    ORLICA  - iz Bistrice ob Sotli

   06. December    MRZLICA - zaključek sezone 

 

    OPOZORILO : Pohodi se bodo izvajali vsako prvo Nedeljo v mesecu ne glede na vremenske razmere.

 

      Informacije : Alenka Mirnik  041 623 413

                           Franc Šinko 031 383 591 

   

četrtek, 1. januar 2015

KOLEDARČEK AKCIJ;IZLETOV IN PRIREDITEV PLANINSKEGA DRUŠTVA GRMADA CELJE V LETU 2014

 

  PLANINSKI POHODI IN IZLETI  2014 : 

 

  11.Januar          O s a n k a r i c a

  15.Februar         K o k o š   na Krasu

  15.Marec           T r o m e j n i k  - Prekmurje

  21.April             J a v o r n i k  - pri Črnem vrhu - velikonočni pohod

  17.Maj              J e ž a  - Kolovrat,Benečija

  14.Junij            G r. S a u a l p e - Avstrija

  19.Julij             K o š u t a  ( 2 dni ) - Prečenje

  09.Avgust         J a l o v e c

  13.September   K a l i š k i   G r e b e n

  18.Oktober       T r a v n a   g o r a - nad Sodražico

  08.November    L i t i j a  - Č a t e ž  - pohod po Levstikovi poti

  13.December    A v t o b u s   z v e s t o b e  

 

   PRIREDITVE  / ŠPORT / REKREACIJA   2014

 

  08.Marec         O b č n i   z b o r

  12.April           12. P o h o d   p o   p o t e h   C e l j s k i h    g r o f o v 

  01.Maj             P r v o m a j s k o    s r e č a n j e    p l a n i n c e v   pri Pečovniški koči na Grmadi

  01.Junij           8.  M a k o v e   i g r e  - pri Pečovniški koči na Grmadi

  21.Junij            P l a n i n s k o    p l e z a l n i    t a b o r    v   Paklenici

  15.Avgust        D r u ž i n s k i   t a b o r    v  Trenti

  11.Oktober      14. K o  s t a n j e v    p i k n i k  - pri Pečovniški koči na Grmadi

  26.December   30. Z i m s k o   n o č n i   p o h o d - na Pečovniško kočo na Grmadi ( Grmadniški čaj ) 

 

   Pohodi po Obronkih Celja - Vsaka prva Nedelja v mesecu

   Rekreacija in športno plezanje v dvorani OŠ Polule,vsak Četrtek od 18.00 ure do 19.30 ure ( September - Junij ) 

 

  Izobraževalne akcije :

 

  Planinska šola - Januar 2 dni -zimska (razpis ),Maj 2 dni -poletna ( razpis ).Izvajalec Vodniški odsek.

  Plezalna šola za otroke - OŠ Polule -Oktober 2014 -Junij 2015.Izvajalec AO PD Grmada.

  Alpinistična šola za odrasle - Oktober 2014 - Junij 2015.Izvajalec AO PD Grmada. 

 

  Delovne akcije

  Marec - Oktober :Delovne akcije (člani) - vsak Četrtek od 16.00 ure naprej pri Pečovniški koči.

  Marec - Oktober: delovne akcije ( Markacisti ) - vsak 1.Torek v mesecu

  22.Marec - Sadilni dan - Delovna akcija odseka za VGN v cvetlično želiščnem parku LILIJA.

  27.April - Čistilni dan -delovna akcija odseka za VGN pri Pečovniški koči. 

 

  Informacije : PD Grmada - info tel.031 383 591 ; 03 492 93 00 

 

   KOLEDARČEK  POHODOV  PO  OBRONKIH  CELJA  PLANINSKEGA

  DRUŠTVA  GRMADA  CELJE  V  LETU  2014 :

 

  05.Januar        K a l   -  iz Marnega

  02.Februar       S m r e k o v e c -  iz  Golte

  02.Marec         V i n s k a   g o r a   iz Vinske Gore

  06.April           G r m a d a   iz Velenja

  04.Maj            G e o s   iz Kresnic 

  01.Junij          G r m a d a   Makove igre 

  06.Julij           K r i ž e v n i k  -   iz planine Ravne 

  03.Avgust       L a n e ž  -  iz Loke  

  07.September S l e m e  -  iz Belih Vod 

  05.Oktober     S t e n i c a  

  02.November  O s l i c a - iz Podsrede 

  07.December  Š m o h o r  - zaključek sezone 

 

  O p o z o r i l o : Pohodi se bodo izvajali vsako prvo Nedeljo v mesecu ne glede na vremenske razmere. 


  Informacije : Alenka Mirnik - tel. 041 623 413

                     Franc Šinko -    tel. 031 383 591 

   

sreda, 1. januar 2014

Mariborsko Pohorje – avtobus zvestobe

sobota, 14. december 2013

Kunigunda – zaključek sezone


 

a Southeast Asian businessmen in 1989 custom, valuation of $3200000 to $4800000.

 

nedelja, 1. december 2013

Mala Rudnica - iz Tinskega

nedelja, 3. november 2013

Krim – skozi Iški Vintgar

sobota, 19. oktober 2013
Prikazano: 81 - 100 od 499 zapisov

Prijava za člane

Iskanje

Dogodki skozi leta