sobota, 24. junij 2006

Alpinistični nazivi

V alpinističnih kolektivih poteka vzgoja po naslednjih stopnjah: tečajnik, pripravnik, alpinist, alpinistični inštruktor.Tečajnik:

postane vsak udeleženec alpinisitčne šole. Obiskuje teoretična in praktična predavanja, se udeležuje skupnih tur in opravlja vzpone pod vodstvom inštruktorjev oz. alpinistov.

Pripravnik:

postane vsak tečajnik, ki opravi v okviru lastnega alpinističnega kolektiva praktični in teoretični izpit iz snovi alpinisitčne šole in ima opravljenih dovolj vzponov, da je sposoben samostojnega plezanja v stenah. Težavnost smeri, ki jih lahko pleza, se določi individualno.

Alpinist:

postane vsak pripravnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) starost 18 let,
b) predlog matičnega AK,
c) sposobnost vodenja naveze v IV. težavnostni stopnji,
d) najmanj 30 vzponov v kopni skali, od tega vsaj 5 vzponov v smereh daljših od 500 m v dveh različnih gorstvih,
e) najmanj 15 zimskih vzponov (pristopi, turno smučanje, ledni slapovi..) od tega najmanj 5 smeri,
f) dosežen vsaj en vrh nad 3500 m (op.: Ledeniški tečaj NI nadomestilo tega pogoja),
g) skupno število vzponov sme vsebovati največ 20 odstotkov vzponov v opremljenih smereh (smer ki ima s svedrovci in podobnimi fiksnimi klini urejena varovališča in večji del vmesnega varovanja),
h) vzponi krajši od 100 m se ne upoštevajo,
i) opravljen izpit pred komisijo, ki jo imenuje KA.

Alpinistični inštruktor:

postane vsak alpinist, ki izpolnjuje sledeče pogoje:
a) vsaj dve leti alpinističnega staža,
b) želja po vzgojnem delu,
c) prijava matičnega alpinističnega kolektiva,
d) opravljen pripravljalni seminar in izpit pred komisijo, ki jo imenuje KA.
Roman Toplak

Prijava za člane

Iskanje

Socialna omrežja